Erfarenhet, kompetens med mera 

Curt-Olof Mann har 25 års erfarenhet av arbete med frågor i  skärningsfältet mellan politik, civilsamhälle och företagande, som organisationssekreterare i Coompanion Sverige, ämnessakkunnig/ departementssekreterare på Inrikes-, Kultur- och Närings-departementen samt utredare på Koopi, Kooperativa institutet. Det har inkluderat att leda organisations- och verksamhets-utveckling, genomföra ett stort antal studier, undersökningar och analyser med olika metoder och verktyg, internt i organisationen och på uppdrag, samt uppbyggnad av system för omvärldsbevakning och verksamhetsuppföljning.

Fil kand i utredningssociologi samt högskolepoäng på avancerad nivå i organisationsanalys. Har gått igenom Fenixprogrammet - strategiskt ledarskap för ideella organisationer samt Vascaia Konsultakademi.  

Sedan 2012 är jag konsult i min egen firma Värdefullt Vetande. Jag är också medlem i och delar kontor med konsultgruppen Context. Det ger möjlighet att ta uppdrag där det krävs även annan kompetens.  

Mer om min bakgrund, tidigare uppdrag och andra erfarenheter finns i min CV här (Augusti 2017).

Ändrad senast 2017-09-06


 


 


 


 

c/o Context

Kungsgatan 84

112 27 Stockholm