Hur...?

Värdefullt Vetande kan hjälpa din organisation med kartläggning och analys av

... behov, hinder, möjligheter och effekter i omvärlden

... organisationens egna målbilder, strategier, planer, resurser, aktiviteter och prestationer. 

Styrelsen och ledningen kan förutom underlag också få stöd för sina överväganden och beslut.

Ett första steg i processen kan vara konkretisera och klargöra vad som behöver göras, för att organisationen lättare ska komma till skott med att förändra det man vill.

Målet i varje uppdrag är att skapa konkreta nya möjligheter att förtydliga och stärka sådant som organisationens uppgifter, finansiering, engagemang, interna samverkan eller medlemskap.

Uppdragen genomförs alltid i nära kontakt och dialog med uppdragsgivaren.

Det beror förstås på er situation vad av detta som kan vara aktuellt. Låt oss ta ett första möte så får vi se!

   

Värdefullt vetande om idéburen verksamhet 

Klicka för större bild


 

Ändrad senast 2015-01-09                                                                                                                                                                                                                                                                          

 c/o Context

Kungsgatan 84 

112 27 Stockholm