Skrifter och rapporter 

Vissa genomförda uppdrag har resulterat i publikationer. Här nedan går det att ta del av några som pdf, medan andra kan beställas.  

Kooperation - en del av framtiden?

Med Mats Wingborg. Om var den svenska kooperationen står i dag – som idé och praktik och i relation till
samhällsutvecklingen – och vilken kooperativ framtid detta pekar mot. Intervjuer med ledande personer i stora etablerade och små nya kooperativa företag samt med forskare, samhällsdebattörer
och personer som arbetar med att främja och stödja kooperation. 2016. 77 sidor.

Kooperation - en del av framtiden?
Kooperation-en-del-av-framtiden 160216.pdf (2.84MB)
Kooperation - en del av framtiden?
Kooperation-en-del-av-framtiden 160216.pdf (2.84MB)

Kooperation - en del av världen

Med Mats Wingborg. Med utblickar mot några europeiska länder beskrivs vad kooperation kan vara, både som idé och som konkreta företag. Skriften kan beskrivas som en grundbok för den intresserade, men också en bred karta över modern kooperation. 2015. 53 sidor.

Kooperation - en del av världen
Kooperation en del av världen .pdf (8.41MB)
Kooperation - en del av världen
Kooperation en del av världen .pdf (8.41MB)


Kooperation - en del av välfärden  

Med Mats Wingborg. Rapporten försöker förklara vad kooperativ välfärd kan innebära och vad den kan bidra med. Bland annat med siffror från register och undersökningar och erfarenheter inifrån några kooperativa företag. 2015. 40 sidor.

 

Västerås stift i omförhandlingen av det svenska välfärdskontraktet. Analys av ESF-projektet Aktör För Välfärd

Med Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson. Här endast omslag. Rapporten kan beställas på www.civilsociety.se. 2014. 84 sidor. 

Klicka för större bild

 

 

 

 

 

 

 

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

2013. 44 sidor
Rapport Coompanionrev.pdf (4.94MB)
2013. 44 sidor
Rapport Coompanionrev.pdf (4.94MB)

 

Företag med fokus på hur och varför - om kooperativt företagande i praktiken

 

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin 

Med Ulrika Ribohn. Kapitel med genomgång av politiken inom EU. 2014. 37 sidor