Värdefullt Vetande

... erbjuder uppdragsgivare underlag och stöd till att utveckla styrning, resurser eller organisationsstruktur. 

När din organisation vill

…    prioritera och fokusera verksamheten utifrån tillgängliga resurser

…    samordna och integrera ideellt och professionellt arbete

…    utveckla medlemskapets funktion för organisationen och medlemmarna

…    möta medlemmars krav och förväntningar

…    ta tillvara och stödja engagemang

…    stärka relationen mellan förbund och medlemsföreningar

... kan vi bistå med utredning, utvärdering, omvärldsanalys och stöd i förändringsarbetet.

Utgångspunkten är organisationens sammanhang i form av behov, resurser, mål, resultat med mera.

    

Bilden beskriver ett sammanhang som en idéburen organisation verkar i.

Klicka för större bild

 

Ändrad senast 2017-01-31 

 

c/o Context

Kungsgatan 84

112 27 Stockholm